Oznamování porušení práva EU

Ve smyslu Zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, společnost CD SANITAR, s.r.o. ode dne 15.12.2023 zavádí vnitřní oznamovací systém (VOS). Tento VOS vylučuje přijímání od osoby, která pro společnost jako povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. 3 písm. a), b) h) nebo i).