ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Firma disponuje 38 vozidly, jejichž specifikaci najdete pod odkazem vozový park. Naše dispečerské pracoviště funguje 24 hodin denně. Spojení na dispečink je uvedeno pod odkazem kontakt. Sanitní vozy jsou vybaveny moderními lékařskými přístroji dle platných vyhlášek v oblasti DRNR, RZP, RLP. Mají komunikační spojení 
s dispečinkem a v případě potřeby mohou zajíždět na letištní plochu. Nejbližší letiště
je vzdáleno od stanoviště sanitních vozů 10 km, nemocnice je v místě.
Služby poskytujeme v rámci celé ČR i v ostatních zemích.Naši zaměstnanci se dohovoří anglicky, německy, francouzsky , španělsky, rusky a arabsky.
 

DRUHY ZDRAVOTNÍ DOPRAVY


Doprava raněných, nemocných a rodiček

Lékařská služba první pomoci
Rychlá zdravotní pomoc
Rychlá lékařská pomoc
Doprava osobním vozem

 
Možné varianty personálního obsazení sanitního vozu ponechává společnost na přání zadávajícího případně na rozhodnutí odborného garanta společnosti 

VYBAVENÍ SANITNÍCH VOZŮ
Dle platných vyhlášek MZČR + nadstandartní výbava, TV, video, klima, chladicí box.
 
DALŠÍ SLUŽBY
Pro naše klienty zajistíme lékařskou zprávu, zabezpečíme případné jízdenky včetně zaplacení, jsme schopni klientovi poskytnout finanční hotovost.